Εγγύηση Ποιότητας των Προϊόντων Φυσικού Νερού Πηγής Φαρμακάς

Το νερό μας αντλείται με φυσικό τρόπο από τις πηγές του Φαρμακά ψηλά στα βουνά του Τροόδους, και εμφιαλώνεται σε κοντινή απόσταση για να διατηρεί τη φρεσκάδα του. Για τη διασφάλιση της ποιότητας και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ποιότητας για όλα μας τα προϊόντα - το νερό και τις συσκευασίες - η εταιρεία Φαρμακάς είναι πλήρως πιστοποιημένη από κυπριακούς και διεθνείς οργανισμούς, συνδέσμους και συνεργάτες.

Κανονισμός: Η ΕΕ ορίζει τη νομοθεσία για την ποιότητα νερού. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για την καθιέρωση ενός πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της υδατικής πολιτικής, γνωστή ως η Οδηγία Πλαισίου για τα Ύδατα, είναι το κυρίως μέρος νομοθεσίας για τα ύδατα. Η Οδηγία για το πόσιμο νερό αφορά το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα πολιτικά μέτρα με τα οποία θα διασφαλίζεται η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ΑΣΑ Φαρμακάς ΛΤΔ, για τη διάθεση και εμφιάλωση προϊόντων τροφής και ποτού και υπηρεσίες στη μορφή φρέσκου νερού.

Πιστοποίηση της ΑΣΑ Φαρμακάς ΔΤΔ από την Green Dot Cyprus για την εταιρική της ευθύνη στον τομέα συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών, ανακύκλωσης και αειφόρων πρακτικών.

Το IQNet προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες πιστοποίησης και αξιολόγησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εταιρικής επίδοσης των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην επιτυχία της αειφόρου ανάπτυξης.

Διεθνής διαπίστευση για τη συμμόρφωση στους τομείς συστημάτων διαχείρισης, προϊόντων, υπηρεσιών, προσωπικού, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την αμεροληψία.

Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ειδίκευσης στη διαχείριση θερμοπλαστικών, ολοκληρωμένων συσκευαστικών προτάσεων και παροχής πλαστικών μερών – ποιοτική και αναγνωρισμένη ειδίκευση.

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης πιστοποιεί τη συμμόρφωση της ΑΣΑ Φαρμακάς ΔΤΔ με το σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων, την εμφιάλωση και την παράδοση.